Vägen till antagning till veterinärprogrammet på Köpenhamns universitet

I detta inlägget tänkte jag beskriva hur jag gick tillväga när jag blev antagen på Köpenhamns universitet (KU). Detta för att underlätta för er som har siktet inställt på att studera till veterinär i Danmark.
 
Det finns två olika sätt att söka in till veterinärutbildningen på KU. De olika kvoterna kallas för "kvote 1" och "kvote 2".
 
Kvote 1 är betygskvoten. För att vara behörig i denna urvalsgruppen måste du söka in på dina slutbetyg från gymnasiet. Du får alltså inte ha kompletterat dina betyg på komvux, för då är du inte berättigad att söka in via detta urvalet. Jag som har läst naturbruksprogrammet saknade flera kurser i matematik och fysik samt en kurs i engelska. Det fick jag läsa in på komvux och kunde därför inte söka i kvote 1.
 
Kvote 2 består av ett antagningsprov som samtliga sökanden i kvoten skriver. Provet består av 85 multiple choice frågor som är inriktade på biologi, fysiologi, anatomi, dansk lantbrukspolitik, sjukdomar, djurhållning, kemi, fysik, matematik m.m. Varje fråga har ett svarsalternativ som är rätt. Provet görs en lördag i maj varje år, på dator i KU's lokaler och provtiden är 30 minuter. Varje rätt ger +1 poäng, varje fel ger -1 poäng och obesvarad fråga ger 0 poäng. Det innebär att man kan få maximalt +85 poäng och som minst -85 poäng. Det brukar vara ca 500 personer som skriver provet varje år (siffran varierar ju dock såklart) och av alla som skriver så kallas de 180 personerna med bästa provresultat till personlig intervju. Av dem kommer 90 personer att bli antagna till utbildningen. Min strategei för antagningsprovet var att bara svara på de frågorna som jag var relativ säker på, för att undvika minuspoäng. Och tänk på att vara snabb - de 30 minuterna går jättefort! Det är inte så sannolikt att du kommer att hinna gå tillbaka och titta på några av frågorna mer än en gång. Är du osäker på en fråga, lämna den obesvarad och gå vidare istället. Det året jag blev antagen så behövde man 8 poäng för att komma till intervju. Detta är nog dock väldigt lågt och mig veterligen så brukar gränsen ligga mellan 15-20 poäng. Jag hade ju läst veterinärmedicin i två år tidigare, så jag hade mycket "gratis" inför provet, men jag la ändå mycket tid på att repetera olika ämnen. Jag la också mycket tid på att läsa dansk text för att enkelt kunna förstå frågorna på provet. 
Några dagar efter att du skrivit provet så kommer du att få besked om du har blivit kallad på intervju eller inte och det svaret får man via mail. Själva intervjun gör man också på plats i Köpenhamn. Du intervjuas av tre personer; en veterinär som undervisar på utbildningen, en veterinär från DDD (Danska veterinärförbundet) och en student som läser på veterinärprogrammet. Frågorna som de ställer varierar, men man kan räkna med att få frågor som t.ex. "Vad har du för tidigare erfarenheter av djur?", "Vad är din åsikt om djurförsök?", "Vad är en zoonos?", "Vad kan man välja för differentieringar (inriktingar) under utbildningen?", "Varför ska just du få en plats på utbildningen?", "Vad är din plan om du inte blir antagen?". Jag upplevde intervjun som behaglig och de som intervjuade var väldigt trevliga. De frågade mig om jag ville ta intervjun på danska eller engelska och eftersom jag ville visa att jag var intresserad av att lära mig danska, så valde jag att ha intervjun på danska. Själv pratade jag dock svenska. Det var några få saker de fick förklara genom att ta till engelska, men överlag gick det jättebra! I slutet av juli fick jag sedan mitt antagningsbesked och jag blev såklart överlycklig över att bli antagen!
 
I övrigt så vill jag tipsa er som planerar att söka att skaffa er praktisk erfarenhet av lantbruksdjur. Det är en stor fördel att ha det i bagaget och kunna berätta om det på intervjun, då många av de som söker mest är intresserad av att jobba med smådjur eller häst. 
 
Jag hoppas jag fick med all den väsentliga informationen. Om ni undrar över något så skriv en kommentar. Senare framöver kommer jag att skriva ett inlägg om att hitta boende i Köpenhamn. :O)
 
Trevlig helg!
 
Allmänt | |
Upp