Antagningsprocess till Kosice, Slovakien

Jag har det senaste fått en del frågor om ansökningsprocessen till Kosice, därför tänkte jag göra ett separat inlägg om det. 
 
Jag läser en fyraårig utbildning som kallas "post bachelor". Detta beror på att jag tidigare har en kandidatexamen inom naturvetenskap. Jag får alltså tillgodoräkna mig min tidigare utbildning.
För att söka till det fyraåriga programmet så måste man:
- Skaffa apostille på sina betyg (det görs av två stycken notarius publicus)
- Få betygen utvärderade av universitetet
- Ha intyg från läkare att man är mentalt och fysiskt frisk
- Ta två kort i samma storlek som pass/körkort
- Översätta gymnasiebetygen till slovakiska (går att göra efter att man blivit antagen)
- Betala en ansökningsavgift (som är runt 50 euro om jag minns rätt)
- Skicka in en ansökningsblankett
 
För att söka till det sexåriga programmet så gör man ett antgagningsprov i kemi och biologi.
 
Har ni ytterligare frågor, så bara fråga på!
Upp